Disclaimer

Deze website bevat algemene informatie met betrekking tot producten en diensten van Pulcher B.V. Bedoelde informatie is zo correct, volledig en actueel mogelijk. Echter kan hiervoor geen garantie worden geboden. De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld zonder impliciete of expliciete garantie met betrekking tot kwaliteit, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een specifiek doel. De productinformatie op deze website is gebaseerd op resultaten behaald binnen ons bedrijf.

Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Pulcher B.V. de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo spoedig mogelijk te corrigeren.

Pulcher B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op via de website ter beschikking gestelde informatie.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Pulcher B.V. worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele beeldscherm en/of het printen van een enkele hardcopies ten behoeve van persoonlijk gebruik, niet voor bedrijfsmatig gebruik.

Auteursrecht
Pulcher B.V. behoudt zich nadrukkelijk het auteursrecht voor van de op deze website verstrekte informatie, waaronder tevens grafische voorstellingen, fotomaterialen, beeldmerken en logos. Zonder voorafgaande toestemming van Pulcher B.V. is het niet toegestaan enige op deze website verstrekte informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, op te slaan, te verspreiden op welke wijze dan ook.

Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere website, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Pulcher B.V. beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites of informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze website bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u ter informatie en gebruiksgemak aangeboden.

 

Mocht u vragen en of opmerkingen omtrent deze website hebben, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via mail of telefonisch